Popkoor d’Accord

Komende concerten:

Op zaterdag 25 mei nemen we deel aan Fulco’s Vocaal Festival in IJsselstein.

Zaterdagavond 15 juni verlenen we onze medewerking aan het Pastorie Tuinconcert van Harmonie St. Caecilia uit Bavel. Kaarten zijn te verkrijgen via onze penningmeester, of kijk voor meer informatie op de website van St. Caecilia.

Op zoek naar nieuwe bassen en tenoren

Klik op de flyer voor meer informatie!